Zaterdag 30 maart t/m 2e Pinksterdag, 20 mei 2013

Openings toespraak tijdens vernissage in De Haan Belgie
Het grootste deel van mijn werk lag zichtbaar op de foto mooi voor het podium

Foto: Hugo Brutin (Kunstcriticus) draagt voor.

29 maart 2013
Deze tekst werd uitgesproken tijden de opening van de expositie:

Jeroen van de Brug kreeg een opleiding als juweelontwerper aan de Rietveld Academie, maar profileert zich vooral zo niet uitsluitend
als een glaskunstenaar met een heel persoonlijke visie en een verfijnd hanteren van licht en kleur, van suggestie en tastbaarheid.
Zijn objecten vallen op door hun grote verscheidenheid op het vlak van de vormentaal, wat nog beklemtoond wordt
door het geïnspireerde en verrassende afwegen van kleurvlakken en tastbare elementen van licht waar alleen glas aanwezig is
en het licht zich met de omringende ruimte vereenzelvigt of erin opgenomen wordt.
Zo bestaat ieder object uit twee soorten ruimtelijkheid,  namelijk deze die door de in het hart van het object aanwezige kleur wordt aangegeven
en de andere die als het ware een uitloper is, contour van een vreemde vorm die  vaas wordt, schaal, rotor, slak, bizar gewas,
bol die door stengels wordt gevangen gezet, tastbare verbeelding.

Glas is een bevoorrechte en uitgesproken etherische materie die in de haar omringende ruimte verdwijnt en toch haar vorm bewaart als tastbaar licht
waarin een spatje kleur of donkerte of een vermeende blessure een plotse aanwezigheid wordt of kan worden.
Met die eigenheid van glas goochelt de kunstenaar op hoog niveau.

Een ander, en zeker een officiële kunstcriticus, kan het altijd mooier vertellen dan jij zelf ;-))