Beeldentuin en galerie De Pol van Ria en Ton Rietveld zou ook dit jaar weer een prachtige expositie “Muziek met een vleugje dans”  starten op 17 mei j.l. waar ook dit jaar weer een tiental objecten van mij te zien zouden zijn.

Natuurlijk heeft ook hier Corona roet in het voedsel gegooid. Voorlopig is de start van de expo nu gepland ergens in de tweede helft van juli, maar dit is nog niet zeker. Hierover later dus meer.

www.expositie-beeldschoon.nl